New Books

กระบวนการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ : , กรณีศึกษารายการเช้านี้ที่หมอชิต ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 /

1 week 1 day ago
By นวพล ภิภักดิ์.. [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 26, [5] แผ่น : , สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต. Place Hold on กระบวนการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ :

การประสานงานการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ : , กรณีศึกษารายการเช้านี้ที่หมอชิต ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 /

1 week 1 day ago
By ศิวกร ชื่นพาณิชยกุล.. [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 29 แผ่น : , สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต. Place Hold on การประสานงานการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ :

1 ศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม : , ครบรอบ 100 ปีชาตกาล ครูองุ่น มาลิก 5 เมษายน 2560 /

1 week 1 day ago
กรุงเทพฯ : มูลนิธิไชยวนา, 2560 . 225 หน้า : , จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ครูองุ่น มาลิก วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560. Place Hold on 1 ศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม :

ธรรมสังคีตแสนโศลกของมิลาเรปะ : , ตำนาน ประวัติ และคำสอนของกวีผู้มีปรีชาญาณหยั่งรู้ที่ยิ่งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนา.

1 week 2 days ago
[กรุงเทพฯ] : บริษัท ส่องศยาม จำกัด, 2549 . 14, 96 หน้า : , แปลจาก: The hundred thousand songs of Milarepa. 9742602433 | 9789742602437 Place Hold on ธรรมสังคีตแสนโศลกของมิลาเรปะ :

เคล็ดวิชา เคลื่อนขยายเส้นเอ็น /

1 week 2 days ago
By ไพศาล พืชมงคล, | สิริอัญญา. | เรืองวิทยาคม,. กรุงเทพฯ : มูลนิธิธรรมนิติ, 2553 . 153 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2552. | ได้เพิ่มภาพเกี่ยวกับกระบวนท่าในการฝึกฝน. 9786167126081 | 6167126089 Place Hold on เคล็ดวิชา เคลื่อนขยายเส้นเอ็น /

ยังเติร์กมหาดไทย' 84 /

1 week 3 days ago
By นิพนธ์ บุญญภัทโร,. กรุงเทพ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2559 . 175 หน้า : 9786165112895 | 6165112897 Place Hold on ยังเติร์กมหาดไทย' 84 /

การบริหารของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี /

1 week 3 days ago
By ขวัญชนก ใจเสงี่ยม.. [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 11, 70 แผ่น : , การค้นคว้าอิสระ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน) Place Hold on การบริหารของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี /

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการเลือกตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ /

1 week 3 days ago
By วงศ์วริศ ศุภปฐวีพงศ์,. [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 9, 95 แผ่น. , การค้นคว้าอิสระ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) Place Hold on แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการเลือกตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ /

ชมช่อมาลตี : , บันทึกการเดินทางไปอินโดนีเซีย /

1 week 3 days ago
By เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, | สิรินธรเทพรัตนสุดา, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, | แว่นแก้ว,. กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด, 2528 . 335 หน้า. , พิมพ์จำหน่ายหารายได้สมทบทุน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อช่วยเหลือการศึกษาสำหรับเยาวชน. Place Hold on ชมช่อมาลตี :

วัคซีน /

1 week 3 days ago
กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, 2558 . 749 หน้า : 9786163749482 | 6163749480 Place Hold on วัคซีน /

กาวยประภา / , Poetry of light / photographs by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand ; procuction team, Thanit Amorntirasan ... [et al.] ; translator Namon Yuthavong.

1 week 3 days ago
By เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, | สิรินธรเทพรัตนสุดา, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, | แว่นแก้ว,. [กรุงเทพฯ] : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด, 2560 . 176 หน้า : , เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. 9786164459496 | 6164459494 Place Hold on กาวยประภา /

8 เรื่องน่ารู้สวนโมกข์กรุงเทพ /

1 week 3 days ago
กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, 2554 . 63 หน้า : , 25 มีนาคม 2554 ในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. 9786169072492 (pbk.) | 6169072490 (pbk.) Place Hold on 8 เรื่องน่ารู้สวนโมกข์กรุงเทพ /

พฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจของผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค /

1 week 3 days ago
By พรพิรุณ หุ่นรอด,. [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 12, 111 แผ่น : , การค้นคว้าอิสระ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน) Place Hold on พฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจของผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค /

ประวัติ มหาอำมาตย์นายก เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) /

1 week 4 days ago
สุพรรณบุรี : ออฟเซทอาร์ ออโตเมชั่น, 2542 . 85 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2499 ของ โรงพิมพ์ไทยเขษม. Place Hold on ประวัติ มหาอำมาตย์นายก เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) /
Checked
1 hour 57 minutes ago
Search results with limit(s): 'mc-itype,phr:GB' at Thammasat University Libraries
Subscribe to New Books feed