New Books

การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ = , Transformative learning and action research /

1 week 1 day ago
By วรรณดี สุทธินรากร.. กรุงเทพฯ : ศยาม, 2560 . 180 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2560. 9789743159503 | 9743159509 Place Hold on การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ =

บทพูดสำหรับนักขาย /

1 week 1 day ago
By แกมเบิล, เทอรี่.. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538 . 175 หน้า. , เรียบเรียงจาก: Sales scripts that sell! 9745121665 | 9789745121669 Place Hold on บทพูดสำหรับนักขาย /

ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : , พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แบบผังภูมิของวงจรรวม พันธุ์พืชใหม่ แก้ไขปรับปรุงตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558,…

1 week 1 day ago
By ไชยยศ เหมะรัชตะ,. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 . 20, 527 หน้า. 9789742036720 | 9742036721 Place Hold on ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา :

รายงานสรุปผลการจัดเวทีเสวนากลุ่มผู้นำนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง " นักศึกษากับอนาคตสังคมไทย" /

1 week 1 day ago
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558 . (1เล่ม) : , ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร. Place Hold on รายงานสรุปผลการจัดเวทีเสวนากลุ่มผู้นำนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง " นักศึกษากับอนาคตสังคมไทย" /

เกร็ดคดีกู้ยืมเงิน /

1 week 4 days ago
By สุพิศ ปราณีตพลกรัง,. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 . [ก]-ฉ, 341 หน้า. 9789742036737 | 974203673X Place Hold on เกร็ดคดีกู้ยืมเงิน /

The 4 lenses of innovation เครื่องมืออันทรงพลังสำหรับความคิดสร้างสรรค์ /

1 week 5 days ago
By กิ๊บสัน, โรแวน. | Gibson, Rowan. . นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2559 . 284 หน้า : , แปลจาก The four lenses of innovation : a power tool for creative thinking / Rowan Gibson. c2015. 9786162006821 | 6162006824 Place Hold on The 4 lenses of innovation เครื่องมืออันทรงพลังสำหรับความคิดสร้างสรรค์ /

Economics for managers /

1 week 5 days ago
By Farnham, Paul G.. Harlow, England : Pearson Education, 2014 . 550 pages : 9781292060095 | 1292060093 Place Hold on Economics for managers /

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักสำหรับการอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล /

1 week 5 days ago
By ฝนทิพย์ วงศ์ศุภชาติกุล, . [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 8, 73 แผ่น : , การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. Place Hold on ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักสำหรับการอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล /

TOEIC ฟินเว่อร์ ง้ายง่าย by ครูโตโน่ /

1 week 5 days ago
By วันวิชิต บูรณะสิทธิพร. | ติวเตอร์โตโน่.. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2560 . 210 หน้า : 9786160828470 | 6160828479 Place Hold on TOEIC ฟินเว่อร์ ง้ายง่าย by ครูโตโน่ /

คัมภีร์ HR /

1 week 5 days ago
By อาร์มสตรอง, ชารอน, | Armstrong, Sharon, . กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2559 . 240 หน้า. , แปลจาก The essential HR handbook / Sharon Armstrong & Barbara Mitchell. c2008. 9789744143853 | 9744143851 Place Hold on คัมภีร์ HR /

การศึกษาปัญหาระดับยุทธศาสตร์และนโยบายกองทัพเรือ : , รวมบทความ /

1 week 5 days ago
กรุงเทพฯ : กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ, 2543 . (8), 272 หน้า : , จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 75 แห่งการสถาปนา สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2543. Place Hold on การศึกษาปัญหาระดับยุทธศาสตร์และนโยบายกองทัพเรือ :

หัวใจของเรา กาญจนาภิเษกสมัย /

1 week 5 days ago
กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2539 . 160 หน้า : , จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสครองสิริราชสมบัติ 50 ปี. 9748966984 | 9789748966984 Place Hold on หัวใจของเรา กาญจนาภิเษกสมัย /

การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEO = , [Strategic management] /

1 week 5 days ago
By บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ.. [กรุงเทพฯ] : บริษัท พี. เพรส จำกัด, 2559 . xvii, 436 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2556. 9789990112634 | 9990112630 Place Hold on การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEO =

เจาะข้อสอบ Error /

1 week 5 days ago
By นเรศ สุรสิทธิ์.. กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพรส, 2558 . 289 หน้า. , มีดีวีดี 2 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. 9786163747990 | 6163747992 Place Hold on เจาะข้อสอบ Error /

แผนธุรกิจโครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green PP) /

1 week 5 days ago
By วนาศิริ ภัทรนาวิก, . [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 17, 86 แผ่น : , การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. Place Hold on แผนธุรกิจโครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green PP) /
Checked
2 hours 18 minutes ago
Search results with limit(s): 'mc-ccode:''CGB''' at Thammasat University Libraries
Subscribe to New Books feed