วันที่ 1-7 ตุลาคม 2560 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง (อาคารสิรินธรารัตน์) เปิดให้บริการ เวลา 08.30-22.00 น.

<>

#ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2560 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง (อาคารสิรินธรารัตน์) #เปิดให้บริการ เวลา 08.30-22.00 น.