Events

Training

Other

  • วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หอสมุดฯ ร่วมจัดบูธนำเสนอนวัตกรรมบริการของห้องสมุดในงาน TU Open House 2016 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต