Job opportunities

ประกาศหอสมุด แห่ง มธ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ