Job opportunities

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ