Job opportunities

ด่วน! หอสมุด มธ. รับสมัครรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา

หอสมุดฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

#ประกาศรับสมัครงาน หอสมุด มธ. รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม -25 สิงหาคม 2560

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ สังกัดหอสมุดฯ จำนวน 4 อัตรา