Job opportunities

หอสมุด มธ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ ในส่วนข้อเขียน

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

หอสมุด มธ. รับสมัครบรรณารักษ์ปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง

  • ประกาศรับสมัครงาน!

    หอสมุด มธ. รับสมัครบรรณารักษ์ปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง

    >> สามารถยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ถึง 31 มีนาคม ศกนี้ ตามวันและเวลาราชการ 08.30-15.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1…

  • ประกาศรับสมัครงาน!

    หอสมุด มธ. รับสมัครบรรณารักษ์ปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง

    >> สามารถยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ถึง 31 มีนาคม ศกนี้ ตามวันและเวลาราชการ 08.30-15.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1…