Job opportunities

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดหอสมุดฯ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม -14 กันยายน 2560

หอสมุดฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

หอสมุด มธ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ ในส่วนข้อเขียน