New & Announcements

News

 • หอสมุดปรีดี พนมยงค์ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน และอาจารย์จาก James Madison University ซึ่งมาเยี่ยมชมหอสมุดปรีดีฯ โดยคุณอัญชิสา อุทัยทักษิณ บรรณารักษ์หอสมุดฯ เป็นวิทยากรนำชม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

 • วันที่ 19 มิถุนายน 2561 คุณกรวรรณ ดีวาจา บรรณารักษ์พร้อมบุคลากรจากหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ ครบรอบ 33 ปี ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มธ.ศูนย์รังสิต

 • ข่าวธรรมศาสตร์เปิดห้องสมุด 4 แคมปัส จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 หน้า 19

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • ข่าวเปิด 4 ห้องสมุดธรรมศาสตร์เทียบชั้นมหาวิทยาลัยโลก จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 หน้า 11

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • ภาพข่าว : ร่วมมือ จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2561 หน้า 23

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • วันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 บุคลากรหอสมุด มธ.เยี่ยมชมและศึกษาดูงานนวัตกรรมบริการห้องสมุด ณ สาธารณรัฐเกาหลี นำโดย อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รองสายบริการฯ และคุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รองสายบริหารฯ โดยเข้าศึกษาดูงาน 3 แห่ง ได้แก่

  1. National Library…

 • วันที่ 14 มิถุนายน 2561 คุณสุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุด มธ. พร้อมด้วยคุณนพวรรณ วัฒนะนนท์ หัวหน้าห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์) ได้เข้าร่วมงานวันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษศาสตร์ ปีที่ 70 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ 

 • วันที่ 14 มิถุนายน 2561 คุณสุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุด มธ. พร้อมด้วยคุณวนิดา วารีเศวตสุวรรณ หัวหน้าห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์) เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานวันครบรอบการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ ปีที่ 69 ณ คณะรัฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ 

Announcements