เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile วันนี้-30 กันยายน 60

<>

หอสมุด มธ. เปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ในด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ

? ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ที่http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

**** หากเข้าใช้บริการนอกเครือข่ายของห้องสมุด จะต้อง set proxy 
คู่มือการเข้าถึงเครือข่ายด้วยการตั้งค่า PROXY บนเว็บเบราเซอร์ : http://203.131.219.180/…/user_manul_…/proxy_manual-frame.pdf

คู่มือการเข้าถึงเครือข่ายด้วยการตั้งค่าเครือข่ายบนโทรศัพท์มือถือ (เฉพาะ ANDROID) : http://203.131.219.180/…/user_manu…/proxy_manual-android.pdf