ประกาศ ขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบกลางภาค

<>

#ประกาศ ขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบกลางภาค
ระหว่างวันที่ 6 - 26 มีนาคม 2560
🐨 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ 09.00 - 24.00 น.
🐧 ศูนย์การเรียนรู้ฯ 09.00 - 07.00 น.