ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหอสมุดฯ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 1 อัตรา

 • หอสมุดแห่ง มธ. ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ 1 อัตรา 

  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ค่าจ้าง 9,000 บาท 

  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -6 กุมภาพันธ์  2561 (ภายในเวลา 15.30 น.)

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6133538,…

 • หอสมุดแห่ง มธ. ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ 1 อัตรา 

  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ค่าจ้าง 9,000 บาท 

  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -6 กุมภาพันธ์  2561 (ภายในเวลา 15.30 น.)

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6133538,…

ประกาศหอสมุด แห่ง มธ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ