บุคลากรหอสมุดแห่ง มธ.ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี

<>

วันที่ 27 กันยายน 2560 ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดแห่ง มธ. อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รอง ผอ.สายบริการฯ และคุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ พร้อมด้วยบุคลาหอสมุดฯ เข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี โดยมี ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี ทำพิธีเปิดห้องสมุด และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ การแข่งขันการตอบปัญหาชิงรางวัล การใช้ฐานข้อมูล Springer E-Book และ OVID ณ ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี อาคารปิยชาติ ชั้น 7 มธ.ศูนย์รังสิต