เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 หอสมุดแห่ง มธ.ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

<>

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น. อ. กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รอง ผอ.สายบริการฯ คุณรัมภาพร สำรองกิจ เลขานุการหอสมุดฯ คุณศิวาพร อุทัยสาร์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดแห่ง มธ.ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณตึกโดมฝั่งสนามฟุตบอล มธ.ท่าพระจันทร์