คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร เลขาธิการ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอโซบาร์ ประเทศไทย จำกัด มอบหนังสือบริจาค "Advertising Value"

<>

วันที่ 26 มิ.ย.2560 ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุด มธ. และคุณบังอร นพกูล หัวหน้าห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน รับมอบหนังสือบริจาค "Advertising Value" จากคุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร เลขาธิการ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอโซบาร์ ประเทศไทย จำกัด ณ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. ท่าพระจันทร์ โดยหนังสือที่รับบริจาคจะนำเข้าระบบห้องสมุด และบริการแก่ผู้ใช้บริการต่อไป