พิธีลงนามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. และ Sustainable Development Policy Institute (SDPI) นำโดย Dr.Abid Qaiyum Suleri ผู้บริหาร SDPI

<>

วันที่ 21 ก.ค.60 เวลา 14.00 น. คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ หอสมุด มธ. และคุณกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า หัวหน้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. และ Sustainable Development Policy Institute (SDPI) นำโดย Dr.Abid Qaiyum Suleri ผู้บริหาร SDPI ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์