ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพ EQUIS ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

<>

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยคุณบุษยา เฟื่องประเสริฐ หัวหน้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์และคุณจิราพร วงษ์ภา หัวหน้าห้องสมุดสังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพ EQUIS ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ที่เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดีฯ มธ.ท่าพระจันทร์

โดยคุณ Benjamin Ivry คุณพิมพ์พาขวัญ ธนนพฤทธิ์ และคุณอัญชิสา อุทัยทักษิณ บรรณารักษ์หอสมุดฯ เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้