วันที่ 17 พ.ย.2560 Mrs.Joaane Naslune บรรณารักษ์ จากมหาวิทยาลัย British Colombia ประเทศแคนาดา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

วันนี้ (17 พ.ย.2560) Mrs.Joaane Naslune บรรณารักษ์ จากมหาวิทยาลัย British Colombia ประเทศแคนาดา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ โดยมีคุณ Benjamin Ivry ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้

Announcement Type:
131