วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรจากบริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

<>

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรจากบริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ ซึ่งคุณกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า หัวหน้าศูนย์บริการท่าพระจันทร์ คุณบุษยา เฟื่องประเสริฐ หัวหน้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ คุณจุฑาทิพย์ โอสนานนท์ บรรณารักษ์หอสมุดปรีดีฯ ให้การต้อนรับ และในการนำชมห้องสมุดนั้น คุณ Benjamin Ivry ได้เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้