วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหารบริษัท Advanced Media Supplies (AMS) ซึ่งเป็น OCLC Distributor ประจำประเทศไทย เข้าพบทีมผู้บริหารหอสมุดแห่ง มธ.

<>

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหารบริษัท Advanced Media Supplies (AMS) ซึ่งเป็น OCLC Distributor ประจำประเทศไทย เข้าพบ ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุด แห่ง มธ. และทีมผู้บริหารห้องสมุด ได้แก่ คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รองผู้อำนวยการสายบริหารฯ และคุณฐิติพงศ์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารห้องสมุดและการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์