THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY

Search

News

ขอเขิญร่วมบริจาคเข้ากองทุนหอสมุดฯ ผ่านระบบ e-Donation

29.09.2022Views 196

Writer
E-mail
ขอเขิญร่วมบริจาคเข้ากองทุนหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านระบบ e-Donation
ผู้บริจาค 2,999 บาท 25 คนแรก รับหนังสือที่ระลึก "ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า ขุนนางต่ำศักดิ์นักฝัน"
ฉบับพิมพ์เป็นที่ระลึก เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเปิดหลักสูตรวิชาภาษาสเปน คณะศิลปศาสตร์ 27 มิถุนายน 2550
สำนักพิมพ์ผีเสื้อจัดพิมพ์ 100 เล่ม เข้าเล่มปกแข็ง สีแดง สันหนังสือเหลือง ตัวอักษรสีทอง
สำหรับผู้บริจาค 2,999 บาทขึ้นไป 25 ท่านแรก รับหนังสือเป็นที่ระลึก โดยห้องสมุดจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ขั้นตอนการบริจาคเงินผ่านระบบ e-Donation
1. Login เข้าบัญชี Mobile Banking Application บัญชีของผู้บริจาค
2. สแกน QR Code (อยู่ที่ comment)
หากต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่าให้กด “ยินยอม” “ยอมรับ” หรือ “ต้องการ”เพื่อให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลการบริจาคให้แก่กรมสรรพากรเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
3. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค
4. ตรวจสอบชื่อบัญชีก่อนกด “ยืนยัน” ชื่อบัญชี THAMMASAT UNIVERSITY (Biller ID 099400016086196)
ผู้บริจาค 2,999 บาท ส่งหลักฐานการบริจาคเพื่อรับหนังสือที่ระลึกได้ที่ Line: @tulibrary

#Donation
#TULibrary
go Top