THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY

Search

  • 09.02.2022
  • Views  9988
 

บริการตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย ( Plagiarism Checking Service ) คือ บริการตรวจสอบความซ้ำของงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพียงกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์ (PDF) ไฟล์จะได้รับการตรวจสอบการคัดลอกด้วย Turnitin ผู้ใช้บริการจะได้รับผลการตรวจ (Original Report) ทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02 564-4444 ต่อ 1305
หรือที่ e-mail: iltulibrary@gmail.com

Go to Service page
go Top