THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY

Search

 • 09.02.2022
 • Views  4284

Full Text Finder Service

บริการค้นหาและจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรณารักษ์จะค้นหาและจัดส่งให้ทางอีเมลภายใน 1-3 วันทำการ

 1. สืบค้นจาก เว็บไซต์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เท่านั้น
 2. โปรดแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน
  1. ต้องการ ขอบทความ : โปรดแจ้ง ชื่อบทความ / ชื่อผู้แต่ง / ชื่อวารสาร / ปีที่ / ฉบับที่ / หน้าที่ และ link ที่พบแต่ download ไม่ได้
  2. ต้องการ ขอ BookChapter (eBook) : โปรดแจ้ง ชื่อบท / ชื่อหนังสือ / ชื่อผู้แต่ง / ปีพิมพ์ และ link ที่พบแต่ download ไม่ได้
 3. บริการเฉพาะบทความวารสาร และ Book Chapter (eBook) เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
  Go to Online form หรือที่ e-mail: tufulltext@gmail.com
go Top