TU OCW: Thammasat University OpenCourseWare

TU OCW's logo

คลังบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบวิดีทัศน์ที่จัดทำโดยคณาจารย์และนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแบ่งตามหมวดวิชา ได้แก่ ธุรกิจการลงทุนและการจัดการ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ประวัติศาสตร์และการเมือง วรรณกรรมและนิยาย ปรัชญา ศาสนาและจิตวิญญาณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการและวิชาชีพ และกฎหมาย โดยผู้ใช้สามารถค้นหาบทเรียนค้นหาตามรายชื่อคณะ รหัสวิชา หรือรายชื่ออาจารย์