ประกาศขายทอดตลาดทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 4 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 4 รายการ

ติดต่อสอบถามได้ตั้งแต่ 13 เม.ย. 63 ถึง 26 เม.ย. 63 ที่ 02-613-3537-9 หรือ pokkob29@tu.ac.th; sangchot@tu.ac.th

กำหนดยื่นซองประมูลราคาในวันที่ 27 เม.ย. 63 เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ งานอำนวยการ ชั้น 1 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดเปิดซองในวันที่ 27 เม.ย. 63 เวลา 11.05 น. เป็นต้นไป ณ งานอำนวยการ ชั้น 1 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date