ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมวาล์วควบคุมน้ำเย็นของเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ชั้น B3 ถึง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมวาล์วควบคุมน้ำเย็นของเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ชั้น B3 ถึง 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date