MANGO Language

MANGO Language
โปรแกรมเรียนภาษาทั่วโลกมากกว่า 72 ภาษา เช่น ภาษาเกาหลี จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน เป็นต้น โดยเนื้อหาจะเป็นการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่น่าสนใจ มีฟังชั่นการออกเสียงและบันทึกเพื่อเทียบการออกเสียงให้คล้ายคลึงเจ้าของภาษา นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์ และดนตรี สำหรับเรียนภาษาเพิ่มเติม