ข่าวที่ดึงมา

Work /

1 วัน 6 ชั่วโมง ago
By Pietrykowski, Bruce.. Cambridge, U.K. : Polity Press, 2019 . 158 p. : 9781509530847 (paperback) | 1509530843 (paperback) | 9781509530830 (hardback) | 1509530835 (hardback) Place Hold on Work /

Value /

1 วัน 6 ชั่วโมง ago
By Pitts, Frederick Harry.. Cambridge, U.K. : Polity Press, 2021 . 168 p. 9781509535668 (paperback) | 1509535667 (paperback) | 9781509535651 (hardback) | 1509535659 (hardback) Place Hold on Value /

The case for people's quantitative easing /

1 วัน 6 ชั่วโมง ago
By Coppola, Frances.. Cambridge, U.K. : Polity Press, 2019 . 147 p. : , Machine generated contents note: Introduction Section 1 The Great Experiment Section 2 Understanding Money Section 3 QE for the People: A Better Way Section 4 Some (Weak) Objections to QE for the People Section 5 Lessons for the Next Depression Notes. 9781509531295 (hardcover) | 1509531297 (hardcover) | 9781509531301 (paperback) | 1509531300 (paperback) Place Hold on The case for people's quantitative easing /

Poverty /

1 วัน 6 ชั่วโมง ago
By Lister, Ruth,. Cambridge, U.K. : Polity Press, 2021 . xiv, 313 p. : 9780745645971 (paperback) | 0745645976 (paperback) | 9780745645964 (hardback) | 0745645968 (hardback) Place Hold on Poverty /

Austerity /

1 วัน 6 ชั่วโมง ago
By Konzelmann, Suzanne J.. Cambridge, U.K. : Polity Press, 2019 . vi, 177 p. : 9781509534876 (paperback) | 1509534873 (paperback) | 9781509534869 (hardcover) | 1509534865 (hardcover) Place Hold on Austerity /

คำสอนวิชากฎหมายเปรียบเทียบของศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร /

1 วัน 7 ชั่วโมง ago
By พิชัยศักดิ์ หรยางกูร.. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 . 100 หน้า. 9786165810043 | 6165810047 Place Hold on คำสอนวิชากฎหมายเปรียบเทียบของศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร /

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวินัยข้าราชการ /

1 วัน 7 ชั่วโมง ago
By นิติกร ชัยวิเศษ.. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 . 108 หน้า : 9786165810159 | 6165810152 Place Hold on ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวินัยข้าราชการ /

สัญญาก่อสร้าง FIDIC 2017 : งานอาคารและงานโยธาออกแบบโดยผู้ว่าจ้าง /

1 วัน 7 ชั่วโมง ago
นนทบุรี : บริษัท เฟิสท์ ออฟเซท (1993) จำกัด, 2563 . 12, 356 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2563. Place Hold on สัญญาก่อสร้าง FIDIC 2017 :