มุมสิ่งพิมพ์พิเศษ

TULIBS special corners service's logo

มุมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สำนักหอสมุดได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF) โดยการได้รับหนังสือและงานวิจัยซึ่งเป็นลิขสิทธ์ของ สกว. เพื่อนำเผยแพร่ต่อผู้ใช้บริการของห้องสมุด ซึ่งสำนักหอสมุดได้จัดมุมบริเวณชั้นใต้ดิน 1 (U1) หอสมุดปรีดี พนมยงค์ เพื่อเก็บเก็บสิ่งพิมพ์ของ สกว. โดยเฉพาะ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสิ่งพิมพ์ได้ด้วยตนเองตามปกติ

สถานที่: หอสมุดปรีดี พนมยงค์


มุมปากีสถาน

สถานที่: หอสมุดปรีดี พนมยงค์


มุมอินเดีย

สถานที่: หอสมุดปรีดี พนมยงค์


มุมหนังสืองานศพ

สถานที่: หอสมุดปรีดี พนมยงค์


ห้องสมุดที่ให้บริการ:
หอสมุดปรีดี พนมยงค์