ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 หอสมุดป๋วยฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 หอสมุดป๋วยฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date