New & Announcements

News

Job opportunities

  • ประกาศรับสมัครงาน!

    หอสมุด มธ. รับสมัครบรรณารักษ์ปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง

    >> สามารถยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ถึง 31 มีนาคม ศกนี้ ตามวันและเวลาราชการ 08.30-15.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1…