ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date