ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date