ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ณ วันที่ 24 เมษายน 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date