โครงการปรับปรุงสำนักงาน สำนักหอสมุดชั้น 2

เอกสารประกอบการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานหอสมุด ชั้น 2 โดยวิธีคัดเลือก

ดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/2R9YnSW

Procurement: Start Date