โครงการซื้อฐานข้อมูล CNKI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการซื้อฐานข้อมูล CNKI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีเอกสารเกี่ยวข้องประกอบด้วย 

1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ

2. รายละเอียดการจ้าง (TOR)

3. ราคากลาง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date