โครงการซื้อฐานข้อมูล Journal Citation Reports โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการซื้อฐานข้อมูล Journal Citation Reports โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date