โครงการซื้อฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการซื้อฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date