โครงการซื้อฐานข้อมูล PsycARTICLES และ PsycINFO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Procurement Type(s)

โครงการซื้อฐานข้อมูล PsycARTICLES และ PsycINFO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date