โครงการซื้อฐานข้อมูลวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 7 ชื่อ โดยวิธีคัดเลือก

โครงการซื้อฐานข้อมูลวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 7 ชื่อ โดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date