Collections

 • Rarebooks & Cremation Room

  ห้องหนังสือหายาก เป็นห้องที่เก็บรวบรวมหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่มีคุณค่า ได้แก่ หนังสือคำสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หนังสืออนุสรณ์ หนังสือคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา หนังสืออนุสรณ์งานศพ หนังสือต้องห้าม หนังสือหายากในหมวดสาขาทั่วไป หนังสือศิลปะ หนังสือขนาดพิเศษ คำพิพากษาศาลฎีกา ราชกิจจานุเบกษา และแผนที่ นอกจากนี้ หนังสือหายากบางส่วนได้จัดทำในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องอยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ หนังสือคำสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ หนังสืออนุสรณ์งานศพ 

  สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 1 (U1)


   

 • Charnvit Kasetsiri Room

  ห้องชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็นห้องเก็บหนังสือส่วนตัวของอาจารย์ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มอบให้แก่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อผู้ที่สนใจศึกษาชีวิตและผลงานผ่านหนังสือและตำราวิชาการที่มีหลากหลายประเภท

  สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 1 (U1)


   

 • Puey Ungphakorn Corner

  มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน จัดแสดงนิทรรศการประวัติอาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พร้อมกับรวบรวมหนังสือวิชาการด้านต่าง ๆ ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาไว้ เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาข้อมูล

  สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 1 (U1)


   

 • Adul Wichiencharoen Room

  ห้อง 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ
  ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ เป็นผู้ก่อตั้งและคณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ริเริ่มหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไป  ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมรดกโลกของประเทศไทย

  สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 2 (U2)


   

 • Rewat Buddhinan Music Room

  ห้องสารนิเทศดนตรี เรวัต พุทธินันทน์ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ เรวัต พุทธินันทน์ และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง : พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการผลงานและประวัติของ เรวัต พุทธินันทน์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นนักแต่งเพลง นักร้อง นักดนตรีที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย รวมทั้งจัดเป็นพื้นที่ให้บริการสื่อการศึกษา โสตทัศนวัสดุด้วย  ส่วนที่สอง : ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน์ ใช้สำหรับจัดกิจกรรมสัมมนา ฉายภาพยนตร์ ฯลฯ

  สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 2 (U2)


   

 • Pakistan Corner

  มุมปากีสถานก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อบริการหนังสือเกี่ยวกับประเทศปากีสถานในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ แหล่งมรดกทางอารยธรรม ภาษาและวรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจ นโยบายต่างประเทศ และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีโสตทัศนูปกรณ์ วีดิทัศน์เกี่ยวกับดนตรี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีชาวปากีสถาน

  สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 1 (U1)


   

 • TRF Publications Corner

  มุมบริการสิ่งพิมพ์ สกว. ให้บริการหนังสือ สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (The Thailand Research Fund : TRF)

  สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 2 (U2)