ฐานข้อมูลออนไลน์

WestLaw

ฐานข้อมูลกฎหมายที่ให้ข้อมูลกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ คำพิพากษา กฎหมาย ร่างกฎหมาย และพจนานุกรม (Black’s Law Dictionary)  Westlaw is a global legal research library built on some of the world’s best legal information with over 28,000 databases of case law, legislation, law reviews, treaties.

Go to online database


HeinOnline

ฐานข้อมูลกฎหมายที่ให้ครอบคลุมวารสารวิชาการกว่า 2,300 ชื่อ ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)  HeinOnline is a database with more than 120 million pages of legal history available in an online, fully-searchable, image-based format. HeinOnline provides more than 2,300 law and law-related periodicals.

Go to online database


Kluwer Competition Law

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้า การกีดกันทางการค้า เน้นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยให้ข้อมูลเป็นบทความวารสาร และหนังสือ (e-Books) กว่า 100 ชื่อเรื่อง
Kluwer Competition Law is a leading online resource for EU and international competition law research. It contains a wealth of commentary from expert authors, an extensive collection of primary source materials and a practice tool.

Go to online database


Cambridge Journals Online

ฐานข้อมูลวารสารของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประกอบด้วยวารสาร (Peer-reviewed Journals) ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกว่า 30 รายการ เช่น The Cambridge Law Journal, Canadian Journal of Law & Jurisprudence และ American Journal of International Law เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานได้เฉพาะวารสารที่หอสมุดบอกรับเท่านั้นซึ่งจะปรากฎข้อความ “Access: Subscribed”

Go to online database