THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY

Search

Best Loan Book

Search Keyword

No Message Property. ~

Best Loan Book 100

대출 TOP 100 인기도서에 대한 목록 제공
Rank Title Author Publisher Publication Year Loan Count
1 เซเปียนส์ ประวัติศาสตร์ฉบับกราฟิก . เล่ม 1, กำเนิดมนุษยชาติ แฮรารี, ยูวัล เอ็น ยิปซี กรุ๊ป 2021 12
2 เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ แฮรารี, ยูวัล เอ็น บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด 2018 9
3 เซเปียนส์ : ประวัติศาสตร์ฉบับกราฟิก . เล่ม 2, เสาหลักแห่งอารยธรรม แฮรารี, ยูวัล เอ็น ยิปซี กรุ๊ป 2022 9
4 I think our son is gay Okura (Mangaka) Square Enix Co, Ltd 2021 7
5 Heartstopper Oseman, Alice Hodder and Stoughton 2019 7
6 ชีวิตนอกวัง เนื่อง นิลรัตน์ ม.ล ศรีสารา 1997 6
7 21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 แฮรารี, ยูวัล เอ็น ยิปซี กรุ๊ป 2019 4
8 เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ แฮรารี, ยูวัล เอ็น บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด 2018 4
9 Boy meets Maria Peyo (Manga artist) Seven Seas Entertainment 2021 3
10 เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ แฮรารี, ยูวัล เอ็น บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด 2021 3
11 โบราณคดี : อดีต มนุษย์ และสังคม พจนก กาญจนจันทร ศยาม 2022 3
12 Alice in Borderland Aso, Haro , 1980- Viz Media 2022 3
13 เซเปียนส์ ประวัติศาสตร์ฉบับกราฟิก . เล่ม 1, กำเนิดมนุษยชาติ แฮรารี, ยูวัล เอ็น ยิปซี กรุ๊ป 2021 3
14 เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ แฮรารี, ยูวัล เอ็น บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด 2018 3
15 Sapiens a graphic history . Volume one , The birth of humankind Harari, Yuval N Harper Perennial 2020 3
16 โฮโมดีอุส ประวัติย่อของวันพรุ่งนี้ Homo Deus : a brief history of tomorrow แฮรารี, ยูวัล เอ็น บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด 2019 3
17 เซเปียนส์ : ประวัติศาสตร์ฉบับกราฟิก . เล่ม 1, กำเนิดมนุษยชาติ แฮรารี, ยูวัล เอ็น ยิปซี กรุ๊ป 2021 3
18 Josee, the tiger and the fish Tanabe, Seiko , 1928-2019 Yen Press 2022 2
19 Watchmen Moore, Alan , 1953- DC Comics 2019 2
20 Penguin & house Ieda, Akiho Kodansha 2022 2
21 เซเปียนส์ : ประวัติศาสตร์ฉบับกราฟิก . เล่ม 2 , เสาหลักแห่งอารยธรรม แฮรารี, ยูวัล เอ็น ยิปซี กรุ๊ป 2022 2
22 The People เรื่องเล่า 'คน' เปลี่ยนโลก ลูป 2021 2
23 จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ พระบรมราชวงศ์แห่งประเทศไทย The royal family of Thailand, the descendants of king Chulalongkorn ไฟน์สโตน, เจฟฟรี่ , ค.ศ. 1948- บริษัทพิษณุโลกการพิมพ์ 1989 2
24 Batman Snyder, Scott DC Comics 2013 2
25 The prince and the dressmaker Wang, Jen , 1984- First Second an imprint of Roaring Brook Press 2018 2
26 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล : คนกรุยทาง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2022 1
27 The heartstopper yearbook Oseman, Alice Hodder Children's Books 2022 1
28 Captivated, by you Wayama, Yama , 1995- Yen Press 2021 1
29 เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ แฮรารี, ยูวัล เอ็น บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด 2021 1
30 อย่ายอม ดอยล์, เกลนน็อน , ค.ศ. 1976- อมรินทร์ฮาวทู 2021 1
31 นักปฏิวัติสังคมโลก : โลกเปลี่ยน เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงโลก ภาณุดา วงศ์พรหม บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง 2022 1
32 Everywhere girl ชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยา แซลมอน 2022 1
33 Everywhere girl ชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยา แซลมอน 2022 1
34 When stars are scattered Jamieson, Victoria Dial Books for Young Readers 2020 1
35 Are you listening? Walden, Tillie , 1996- First Second 2019 1
36 Maus : a survivor's tale Spiegelman, Art Pantheon Books 2011 1
37 Gender queer : a memoir Kobabe, Maia Oni Press 2022 1
38 Between shades of gray : the graphic novel Donkin, Andrew Philomel Books 2021 1
39 โฮโมดีอุส ประวัติย่อของวันพรุ่งนี้ Homo Deus : a brief history of tomorrow แฮรารี, ยูวัล เอ็น บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด 2019 1
40 สูตรลับ Super K เปิดสวิตช์ความเป็นผู้นำในแบบของ เกษม จาติกวณิช กับ 7 ข้อคิดที่จะพลิกชีวิตคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2016 1
41 เสียงที่ยังมีชีวิต ความหวังและความคิดของ ดุสิต นนทะนาคร กองทุนดุสิต นนทะนาคร 2012 1
42 มองตะวันตกจากสายตาคนตะวันออก พระมหาสุภา ชิโนรโส สุขภาพใจ 2005 1
43 อารยธรรมลี้ลับ สุทัศน์ ยกส้าน , 2488- สารคดี 2004 1
44 แล้ววันหนึ่งดอกไม้ก็บาน มติชน 2003 1
45 ความหลากหลายของชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ธีรยุทธ บุญมี , 2493- สายธาร 2003 1
46 อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก วีณา ศรีธัญรัตน์ ศิลปาบรรณาคาร 2002 1
47 5,039 มงคลนาม ชื่อดีมีโชคลาภ คมศร คุณะดิลก , 2493- สร้อยทอง 2000 1
48 เจ้าชาวบ้าน สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1996 1
49 ไดอารี่ล็อกดาวน์อู่ฮั่น = Diary of the Wuhan lockdown กัว, จิง (นักสังคมสงเคราะห์) มติชน 2020 1
50 สตรีสยามในอดีต วิบูล วิจิตรวาทการ แสงดาว 2020 1
51 ฉากสุดท้ายของชีวิต End of the road โตมร ศุขปรีชา แซลมอน 2020 1
52 โบราณคดี ประวัติศาสตร์การขุดค้นอดีตกาลแห่งมวลมนุษย์ เฟแกน, ไบรอัน เอ็ม บุ๊คสเคป 2019 1
53 บันทึกศึกษา หลักสูตรเร่ง Life = Educated : a memoir เวสต์โอเวอร์, ทารา , ค.ศ. 1986- บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2019 1
54 เกร็ดสนุกในอดีต วิบูล วิจิตรวาทการ แสงดาว 2019 1
55 ร้อยเรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก . 2 ฟาวิลลี, เอเลนา นานมีบุ๊คส์ 2018 1
56 ศิลปะ บันเทิง และกีฬาโลก พรหมพร พิชชานันท์ โนเบิ้ลบุ๊คส์ 2018 1
57 ยุโรป ยุคเรเนซองซ์ สมัยแห่งการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ อนันตชัย จินดาวัฒน์ ยิปซี 2015 1
58 อารยธรรมตะวันตก . [เล่ม 2] , อารยธรรมโรมัน สุริยา รัตนกุล คุณหญิง สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 2014 1
59 สารานุกรมผู้นำและคนสำคัญของโลก Encyclopedia of world leaders and great peoples วิทยากร เชียงกูล , 2489- แสงดาว 2013 1
60 ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงสุธรรมา อวยชัย ม.ป.พ.] 2012 1
61 ตะวันออก-ตะวันตก-- ใครสร้างโลกสมัยใหม่ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ , 2497- มติชน 2011 1
62 ปริศนาความลับคนดัง . 2 เกศณี ไทยสนธิ ฐานบุ๊คส์ 2011 1
63 ความหวัง ความฝัน แรงบันดาลใจ 100 ผู้นำวิสัยทัศน์แห่งศตวรรษที่ 20 สวนเงินมีมา 2010 1
64 นางพญามือเปื้อนเลือด บรรพต กำเนิดศิริ อนิเมทกรุ๊ป 2008 1
65 พระบรมราชจักรีวงศ์ สำนักราชเลขาธิการ 2009 1
66 อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพนางแตงอ่อน จันดาวงศ์ โรงพิมพ์เดือนตุลา 2003 1
67 มรดกอารยธรรมโลก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2006 1
68 การเมืองในประวัติศาสตร์ "ขนมหวาน" ของท้าวทองกีบม้า "มาดามฟอลคอน" ขนมไทย หรือ ขนมเทศ ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย มติชน 2003 1
69 มหาบุรุษ วิจิตรวาทการ หลวง , 2441-2505 กรุงเทพบรรณาคาร 1952 1
70 Attack on Titan no regrets Snark, Gun Kodansha Comics 2017 1
71 Snow White and the seven dwarfs Joe Books 2017 1
72 สมองไหม้ Brain on fire เคฮาลาน, ซูซานนา แอลฟา เบรน 2021 1
73 The I wonder bookstore Yoshitake, Shinsuke , 1973- Chronicle Books 2019 1
74 อย่ายอม ดอยล์, เกลนน็อน , ค.ศ. 1976- อมรินทร์ฮาวทู 2021 1
75 Sapiens a graphic history . Volume one , The birth of humankind Harari, Yuval N Harper Perennial 2020 1
76 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ธนิก เลิศชาญฤทธ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 2016 1
77 โบราณคดี ประวัติศาสตร์การขุดค้นอดีตกาลแห่งมวลมนุษย์ เฟแกน, ไบรอัน เอ็ม บุ๊คสเคป 2019 1
78 Sapiens a brief history of humankind Harari, Yuval N Harper Perennial 2018 1
79 ราชสกุลสยาม กัลยา เกื้อตระกูล ศรีปัญญา 2017 1
80 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์พิเศษ พลเรือเอกถนอม เจริญลาภ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ 2015 1
81 ครูเทพ (เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี) ผีเสื้อ 2015 1
82 หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Fundamentals of software engineering น้ำฝน อัศวเมฆิน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2015 1
83 แลวังหลังตำหนัก เบญจาภา ไกรฤกษ์ ม.ร.ว. , 2491- อมรินทร์ 2015 1
84 พิพิธวิทยาการ รวมบทความวิชาการด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ และพิพิธภัณฑ์วิทยา 2554 สำนัก 2012 1
85 100 บุคคลสำคัญของโลก เอกชัย จันทรา ยิปซี 2013 1
86 Post-history Flusser, Vilem , 1920-1991 Univocal 2013 1
87 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ธนิก เลิศชาญฤทธ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 2011 1
88 คนกับโพสต์โมเดิร์น Post modern man : บทจำนรรจ์ว่าด้วยมนุษย์ที่ไม่สามารถจัดประเภทได้ . ล. 2 ไชยันต์ ไชยพร , 2502- โอเพ่นบุ๊คส์ 2012 1
89 บอมเบย์ แอนนา เรื่องจริงและประสบการณ์การผจญภัยอันน่าทึ่งของครูแหม่มเจ้าของตำนาน The King and I มอร์แกน, ซูซาน , ค.ศ. 1943- ซิลค์เวอร์ม 2011 1
90 ยอดคน ผู้พลิกประวัติศาสตร์โลก 30 persons who changed world's history ปาเจรา 2008 1
91 คนกับโพสต์โมเดิร์น Post modern man : บทจำนรรจ์ว่าด้วยมนุษย์ที่ไม่สามารถจัดประเภทได้ . ล. 1 ไชยันต์ ไชยพร , 2502- Openbooks 2009 1
92 นักคิดคนสำคัญของโลก สำหรับเยาวชนและผู้เริ่มสนใจปรัชญาการเมือง สมบัติ จันทรวงศ์ ฃอคิดด้วยฅน 2006 1
93 ความรู้เรื่องธงชาติทั่วโลก สมสวาท แสงนนท์ตระกูล โอเดียนสโตร์ 2001 1
94 บันทึกท่านหญิง-ม.จ. หญิงฤดีวรวรรณ ฤดีวรวรรณ วรวรรณ ม.จ. , 2454-2550 ดับเบิ้ลนายน์ 2001 1
95 เรือชีวิตเจ้าสัวเลือดมังกรตระกูลล่ำซ่ำ ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ กรุงเทพธุรกิจ 2000 1
96 อารยธรรมตะวันออก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1999 1
97 The celebrity cirus Maxwell, Elsa Appleton 1963 1
98 วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์แบบวงศาวิทยา ธงชัย วินิจจะกูล ม.ป.พ 1991 1
99 โครงกระดูกในตู้ คึกฤทธิ์ ปราโมช ม.ร.ว. , 2454-2538 สยามรัฐ 1991 1
100 Towards a revised history of Sukhothai art a reassessment of the inscription of king Ram Khamhaeng Piriya Krairiksh , 1942- Siam Society 1988 1
go Top