Professor Direk Jayanama Library

ดิเรกทัศนะ

ห้องสมุด อ.ดิเรก เป็นห้องสมุดที่ตั้งอยู่บนชั้น 5 ตึกรัฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอาคารไม่กี่หลังที่สามารถให้ทัศนียภาพอันงดงามของทั้งฝั่งธนบุรีและเมืองเก่าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองจากจุดที่ภาพนี้ถูกถ่าย เป็นมุมเดียวเท่านั้นที่สามารถมองเห็นการสอดรับของรูปทรงสถาปัตกรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในการโอบล้อมของหอประชุมศรีบูรพาและโรงละครแห่งชาติซึ่งมีหลังคาเป็นสีคู่ตรงข้ามกัน สะท้อนประกายแสงอาทิตย์อัสดง โดยมีภาพของป่าตึกสูงย่านเมืองใหม่ ณ เส้นขอบฟ้าเป็นตัวเพิ่มมิติและอารมณ์ต่อการคงอยู่ของรากฐานแห่งศาสตร์เก่าแก่บนความเป็นปัจจุบัน
 

ดิเรกเสวนา "โลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่ความยุติธรรมและความกรุณา: จากกระบวนการสังคมอย่างใหม่ สู่พรรคเขียว และก้าวต่อไปของการเปลี่ยนแปลงสังคม"

ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ร่วมกับ Awakening Leadership Training Program ภายใต้เสมสิกขาลัย และมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "โลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่ความยุติธรรมและความกรุณา: จากกระบวนการสังคมอย่างใหม่ สู่พรรคเขียว และก้าวต่อไปของการเปลี่ยนแปลงสังคม"

ดูรายละเอียด ได้ที่

http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.php?option=com_content&view=…

การบรรยายพิเศษ "Thai - U.S. Multi-Faceted Cooperation from 1990-Present"

สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thai - U.S. Multi-Faceted Cooperation from 1990-Present”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.php?option=com_content&view=…

 

Subscribe to Professor Direk Jayanama Library