Professor Sangvian Indaravijaya Library

Grap the Opportunity

แนวคิด : โอกาสที่ยื่นอยู่ตรงหน้า รอคนที่พร้อมจะไขว่คว้าเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ

ความหมาย : หนังสือที่ยื่นออกมารอคนมาหยิบอ่าน เปรียบเสมือนโอกาสที่เข้ามาในชีวิต หากแต่เรามีความไม่เกียจคร้านและเลือกที่จะหยิบหนังสือนั้นมาอ่านหาความรู้เข้าตัว ความสำเร็จก็จะเป็นปลายทางสำหรับผู้ที่ไขว่คว้าโอกาสนั้น

Subscribe to Professor Sangvian Indaravijaya Library