สอบราคา

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดจำนวน 2 ระบบ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ระบบงานพัสดุและอาคารสถานที่ ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 28 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.library.tu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2613-3509-11 ในวันและเวลาราชการ

Procurement: Start Date
Procurement: End Date
Subscribe to สอบราคา