บริการเผยแพร่ผลงานวิจัย

เป็นบริการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพียงกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์ (PDF) ไฟล์จะได้รับการเผยแพร่ทาง Digital Repository ของห้องสมุด

หมายเหตุ ผลงานที่เผยแพร่นั้นจะต้องหมดลิขสิทธิ์กับทางสำนักพิมพ์ (หากเคยตีพิมพ์) หรือไม่มีลิขสิทธิ์กับที่ใด

ขั้นตอน

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย คลิกเพื่อดาวน์โหลด

2. กรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มพร้อมไฟล์ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ คลิกเพื่อส่งข้อมูล

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : iltulibrary@gmail.com