ข่าวที่ดึงมา

คนเก่งมาจากไหน /

5 วัน 9 ชั่วโมง ago
By คอยล์, แดเนียล.. กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2563 . 268 หน้า. , แปลจาก: The Talent code. | พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2556 ชื่อเรื่อง: รหัสลัดอัจฉริยะ. 9786162874185 | 6162874184 Place Hold on คนเก่งมาจากไหน /

คนเก่งมาจากไหน /

5 วัน 9 ชั่วโมง ago
By คอยล์, แดเนียล.. กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2563 . 268 หน้า. , แปลจาก: The Talent code. | พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2556 ชื่อเรื่อง: รหัสลัดอัจฉริยะ. 9786162874185 | 6162874184 Place Hold on คนเก่งมาจากไหน /

อ่านรัฐธรรมนูญ 2560 /

5 วัน 9 ชั่วโมง ago
By วรรณภา ติระสังขะ.. กรุงเทพฯ : สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย, 2564 . 444 หน้า : 9786164881631 | 6164881633 Place Hold on อ่านรัฐธรรมนูญ 2560 /

คนเก่งมาจากไหน /

5 วัน 9 ชั่วโมง ago
By คอยล์, แดเนียล.. กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2563 . 268 หน้า. , แปลจาก: The Talent code. | พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2556 ชื่อเรื่อง: รหัสลัดอัจฉริยะ. 9786162874185 | 6162874184 Place Hold on คนเก่งมาจากไหน /

อ่านรัฐธรรมนูญ 2560 /

5 วัน 9 ชั่วโมง ago
By วรรณภา ติระสังขะ.. กรุงเทพฯ : สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย, 2564 . 444 หน้า : 9786164881631 | 6164881633 Place Hold on อ่านรัฐธรรมนูญ 2560 /

ว่าด้วยการสืบพยาน : คู่มือที่ขาดไม่ได้สำหรับทนายความ /

5 วัน 10 ชั่วโมง ago
By ไพศาล พืชมงคล,. กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2560 . 196 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 2560. 9786163022103 | 6163022106 Place Hold on ว่าด้วยการสืบพยาน :

ชุมชนอินเดียเชียงใหม่ : อัตลักษณ์ ศาสนา และเครือข่ายการค้า /

5 วัน 11 ชั่วโมง ago
By อารตี อยุทธคร.. เชียงใหม่ : ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 . ก-ฑ, 239 หน้า : , หนังสือเล่มนี้มาจากโครงการวิจัยเรื่อง "เครือข่ายข้ามแดนและการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนชาวอินเดียในเชียงใหม่" ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 9786163984647 | 6163984641 Place Hold on ชุมชนอินเดียเชียงใหม่ :