ข่าวที่ดึงมา

Vietnam at war /

5 วัน 10 ชั่วโมง ago
By Bradley, Mark,. Oxford : Oxford University Press, 2020 . xiii, 233 p. : , Reprint. Originally published: 2009. 9780192895783 (pbk.) | 0192895788 (pbk.) Place Hold on Vietnam at war /

The Cold War : a very short introduction /

5 วัน 10 ชั่วโมง ago
By McMahon, Robert J.,. Oxford ; | New York : Oxford University Press, 2021 . xviii, 180 p. : , Previous ed.: 2003. 0198859546 (paperback) | 9780198859543 (paperback) Place Hold on The Cold War :

Meghan : misunderstood /

5 วัน 10 ชั่วโมง ago
By Smith, Sean,. London, England : HarperCollins Publishers, 2020 . 328 p. : 9780008359591 (pbk.) | 0008359598 (pbk.) | 9780008359577 (hbk.) | 0008359571 (hbk.) Place Hold on Meghan :

The tale of Khun Chang Khun Phaen : abridged /

5 วัน 10 ชั่วโมง ago
Chiang Mai, Thailand : Silkworm Books, 2015 . xi, 380 p. : , English translation of: ขุนช้างขุนแผน. 9786162150845 | 6162150844 Place Hold on The tale of Khun Chang Khun Phaen :

Vietnam at war /

5 วัน 10 ชั่วโมง ago
By Bradley, Mark,. Oxford : Oxford University Press, 2020 . xiii, 233 p. : , Reprint. Originally published: 2009. 9780192895783 (pbk.) | 0192895788 (pbk.) Place Hold on Vietnam at war /

พัฒนาการ การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายข้าวไปปฏิบัติในเวียดนามและไทย ในมุมมองเปรียบเทียบ /

5 วัน 10 ชั่วโมง ago
By ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 . xiii, 233 หน้า : 9789740339564 | 9740339565 Place Hold on พัฒนาการ การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายข้าวไปปฏิบัติในเวียดนามและไทย ในมุมมองเปรียบเทียบ /