ข่าวที่ดึงมา

The Cold War : a very short introduction /

5 วัน 12 ชั่วโมง ago
By McMahon, Robert J.,. Oxford ; | New York : Oxford University Press, 2021 . xviii, 180 p. : , Previous ed.: 2003. 0198859546 (paperback) | 9780198859543 (paperback) Place Hold on The Cold War :

Meghan : misunderstood /

5 วัน 12 ชั่วโมง ago
By Smith, Sean,. London, England : HarperCollins Publishers, 2020 . 328 p. : 9780008359591 (pbk.) | 0008359598 (pbk.) | 9780008359577 (hbk.) | 0008359571 (hbk.) Place Hold on Meghan :

The tale of Khun Chang Khun Phaen : abridged /

5 วัน 12 ชั่วโมง ago
Chiang Mai, Thailand : Silkworm Books, 2015 . xi, 380 p. : , English translation of: ขุนช้างขุนแผน. 9786162150845 | 6162150844 Place Hold on The tale of Khun Chang Khun Phaen :

Vietnam at war /

5 วัน 12 ชั่วโมง ago
By Bradley, Mark,. Oxford : Oxford University Press, 2020 . xiii, 233 p. : , Reprint. Originally published: 2009. 9780192895783 (pbk.) | 0192895788 (pbk.) Place Hold on Vietnam at war /

Bioinformatics /

6 วัน 4 ชั่วโมง ago
Hoboken, NJ : Wiley, 2020 . xvii, 625 p. : , Previous ed.: Bioinformatics : a practical guide to the analysis of genes and proteins. c2005. 9781119335580 | 1119335582 Place Hold on Bioinformatics /

CU-TEP grammar : error identification ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /

6 วัน 5 ชั่วโมง ago
By สุทิน พูลสวัสดิ์.. [กรุงเทพฯ] : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2560 . 266 หน้า. , ฉบับพิมพ์ซ้ำ 9786165470872 | 6165470874 Place Hold on CU-TEP grammar :

รัฐศาสตร์ /

6 วัน 5 ชั่วโมง ago
By ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร,. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 . 257 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์แก้ไขและเพิ่มเติม 2547. 9789741332960 | 9741332963 Place Hold on รัฐศาสตร์ /

เตรียมสอบ CU-TEP ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย = The best test preparation for CU-TEP / Sutin Poolsawad

6 วัน 5 ชั่วโมง ago
By สุทิน พูลสวัสดิ์.. [กรุงเทพฯ] : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2563 . 264 หน้า. , ฉบับพิมพ์ซ้ำ. 9786165471114 | 6165471110 Place Hold on เตรียมสอบ CU-TEP ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย =

CU-TEP reading ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /

6 วัน 5 ชั่วโมง ago
By สุทิน พูลสวัสดิ์.. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2560 . 327 หน้า. , ฉบับพิมพ์ซ้ำ. 9786165470889 | 6165470882 Place Hold on CU-TEP reading ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /

การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม /

6 วัน 5 ชั่วโมง ago
By เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 . 343 หน้า : 9789740340188 | 9740340180 Place Hold on การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม /

การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา /

6 วัน 5 ชั่วโมง ago
By โชคชัย เดชรอด.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 . 212 หน้า : 9789740340133 | 974034013X Place Hold on การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา /

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาแนวใหม่ = [Human resource management in education : the new normal] /

6 วัน 5 ชั่วโมง ago
By สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 . 210 หน้า : 9789740340201 | 9740340202 Place Hold on การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาแนวใหม่ =

ติวเข้มสอบ TOEIC พิชิตข้อสอบเต็ม 100% คะแนนเต็ม 990 /

6 วัน 5 ชั่วโมง ago
By ธนาภา เติมจิตรอารีย์. . นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด, 2563 . 327 หน้า : Place Hold on ติวเข้มสอบ TOEIC พิชิตข้อสอบเต็ม 100% คะแนนเต็ม 990 /