ข่าวที่ดึงมา

มารู้จักโรคเอสแอลอีกันเถอะ /

1 วัน 13 ชั่วโมง ago
กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 . 48 หน้า : 9786162791734 | 6162791734 Place Hold on มารู้จักโรคเอสแอลอีกันเถอะ /

บทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์.

1 วัน 13 ชั่วโมง ago
นนทบุรี : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข, 2558 . 126 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2557. 9786169144687 | 6169144688 Place Hold on บทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์.

คู่มือการผลิตเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม /

1 วัน 13 ชั่วโมง ago
นนทบุรี : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2553 . ก-ซ, 124 หน้า : 9786161104092 | 6161104091 Place Hold on คู่มือการผลิตเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม /

ธาลัสซีเมียกับความผิดปรกติของเซลล์บุผิวในหลอดเลือด = , Thalassemia and endothelial cells dysfunction /

1 วัน 13 ชั่วโมง ago
[กรุงเทพฯ] : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557 . viii, 232 หน้า : 9786162795565 | 616279556X Place Hold on ธาลัสซีเมียกับความผิดปรกติของเซลล์บุผิวในหลอดเลือด =

ตำราศัลยศาสตร์ประยุกต์. , Textbook of trauma care with and without subspecialties /

1 วัน 13 ชั่วโมง ago
กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2555 . ก-ญ, 332 หน้า : , ประชุมวิชาการประจำปี "Ramathibodi Surgcal Forum" ครั้งที่ 7 ระหว่าง วันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554. 9789741116256 | 974111625X Place Hold on ตำราศัลยศาสตร์ประยุกต์.

ตำราศัลยศาสตร์ประยุกต์. , Textbook of minimally invasive surgery basic and advanced /

1 วัน 13 ชั่วโมง ago
กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2553 . ก-ญ, 464 หน้า : , ประชุมวิชาการประจำปี "Ramathibodi Surgical Forum" ครั้งที่ 6 ระหว่าง วันที่ 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553. 9789741114030 | 9741114036 Place Hold on ตำราศัลยศาสตร์ประยุกต์.

ตำราการผ่าตัดแบบมีความรุนแรงน้อยในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ. , Textbook of minimally invasive urologic surgery.

1 วัน 13 ชั่วโมง ago
[กรุงเทพฯ] : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 . หน้า xx, 398-746, [74] หน้า : 9786162791581 | 6162791580 Place Hold on ตำราการผ่าตัดแบบมีความรุนแรงน้อยในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ.

Global and multicultural public relations /

1 วัน 21 ชั่วโมง ago
By Molleda, Juan-Carlos.. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc., 2019 . v, 263 p. 9781118673966 (paperback) | 1118673964 (paperback) Place Hold on Global and multicultural public relations /

Screen culture : , a global history /

1 วัน 21 ชั่วโมง ago
By Butsch, Richard,. Cambridge, U.K. : Polity Press, 2019 . 308 p. 9780745653259 (paperback) | 0745653251 (paperback) | 9780745653242 (hardcover) | 0745653243 (hardcover) Place Hold on Screen culture :

Habermas and the media /

1 วัน 21 ชั่วโมง ago
By Wessler, Hartmut,. Cambridge, U.K. : Polity, 2018 . x, 185 p. : 9780745651347 (pbk.) | 0745651348 (pbk.) | 9780745651330 (hardback) | 074565133X (hardback) Place Hold on Habermas and the media /

The foundations of behavioral economic analysis.

1 วัน 21 ชั่วโมง ago
By Dhami, Sanjit S.. Oxford, UK : Oxford University Press, 2020 . xxii, 275 p. : , Date of publication from title page verso; publisher's website (viewed December 2019) gives date of publication as December 2019. | The foundations of behavioral economic analysis was originally published as a single volume in 2016, and is being reissued in 7 volumes with corrections, clarifications, updating and new concepts (see Preface to volume 6). Each volume has a new preface and introduction and includes the preface and an edited version of the first 25 pages of the original.--Preface to volume 6. 9780198853688 (pbk.) | 0198853688 (pbk.) Place Hold on The foundations of behavioral economic analysis.

The foundations of behavioral economic analysis.

1 วัน 21 ชั่วโมง ago
By Dhami, Sanjit S.. Oxford, UK : Oxford University Press, 2020 . xxii, 329 p. : , The Foundations of Behavioral Economic Analysis was originally published as a single volume in 2016. In the new 7-volume issue the author has "done many of the same things we might have done in bringing out a second edition", including correcting errors and improving clarity of text (see Preface). Each volume has the new preface and introduction and includes an edited version of the first 25 pages of the original. 9780198853671 (pbk.) | 019885367X (pbk.) Place Hold on The foundations of behavioral economic analysis.

The foundations of behavioral economic analysis.

1 วัน 21 ชั่วโมง ago
By Dhami, Sanjit S.. Oxford, UK : Oxford University Press, 2019 . xxvi, 432 p. : , The foundations of behavioral economic analysis was originally published as a single volume in 2016. In the new 7-volume issue the author has "done many of the same things we might have done in bringing out a second edition", including correcting errors and improving clarity of text (see Preface). Each volume has the new preface and introduction and includes an edited version of the first 25 pages of the original. 9780198847250 (pbk.) | 0198847254 (pbk.) Place Hold on The foundations of behavioral economic analysis.

The foundations of behavioral economic analysis

1 วัน 21 ชั่วโมง ago
By Dhami, Sanjit S.. Oxford, UK : Oxford University Press, 2019 . xix, 179 p. : , Originally published as a single volume in 2016. 0198837445 (pbk.) | 9780198837442 (pbk.) Place Hold on The foundations of behavioral economic analysis